Bezpieczna Chmura
dla zdrowia.

Twoja elektroniczna dokumentacja medyczna w chmurze.
czytaj więcej

Jaki EDM wybrać dla przychodni?

 

Zobacz, na co warto zwrócić uwagę?

Na rynku istnieje wiele rozwiązań oferujących e-repozytorium do przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej. Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę wybierając profesjonalne repozytorium EDM dla swojej przychodni lub gabinetu lekarskiego? Co powinien zapewnić dostawca usługi, żeby niższy koszt abonamentu nie okazał się jedynie pozorną oszczędnością?

Czy abonament za EDM to jedyny koszt jaki ponosisz?

Cena jest często jednym z głównych kryteriów związanych z wyborem danego produktu czy usługi. Jednak porównując oferty repozytorium EDM trzeba zwrócić uwagę na całkowity koszt, jaki musimy ponieść z tego tytułu. Dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy nie zawiera dodatkowych opłat, które potrafią podnieść wartość zobowiązań nawet o 50%.

Wybierając ofertę Chmury dla zdrowia nie ponosisz dodatkowych opłat związanych np. z liczbą indeksowanych, przechowywanych, udostępnianych i pobieranych dokumentów. Tutaj płacisz tylko za pakiet, z którego korzystasz. Równocześnie posiadasz dostęp do sprawdzonej, bezpiecznej i wysokiej jakości usługi. Zawsze możesz liczyć też na wsparcie naszych ekspertów.

Jak dbać o bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej?

W ostatnich dwóch latach liczba ataków hackerskich w Polsce wzrosła o 30 000%. W tym kontekście kluczowe znacznie ma bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. Jest to aspekt, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę przy wyborze repozytorium EDM. Warto więc wcześniej zweryfikować kto i w jakim zakresie odpowiada za ochronę danych – dostawca usługi czy klient?

Decydując się na usługę Chmury dla Zdrowia zdejmujesz z siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywanej za jej pośrednictwem dokumentacji medycznej. Ochrona Twoich dokumentów leży po stronie Krajowego Operatora Chmury Medycznej (KOChM). Masz również gwarancję stałego dostępu do swojego repozytorium EDM, a w ramach usługi tworzone są dodatkowe kopie bezpieczeństwa dokumentacji medycznej.

Czy możesz dostosować usługę EDM do potrzeb Twojej przychodni?

W Polsce działa ponad 21,5 tys. przychodni oraz 4,0 tys. praktyk lekarskich, które różnią się od siebie skalą, dynamiką rozwoju, zakresem świadczeń czy profilem działalności. Każda z nich ma inne potrzeby. Dlatego ważne jest, aby miały do dyspozycji elastyczne repozytorium EDM, które będą mogły łatwo dostosować do aktualnych i przyszłych potrzeb.

Usługa eRepozytorium mMedica w chmurze daje przychodniom i gabinetom lekarskim nie tylko możliwość wyboru pakietu, ale pozwala też na jego szybką zmianę. Jeżeli masz trudności w oszacowaniu wielkości potrzebnego miejsca zacznij od Pakietu Standard. W każdej chwili możesz zwiększyć zakres przechowywanych danych korzystając z Pakietu Optimum. Możesz też na bieżąco monitorować stan wykorzystanego miejsca w Twoim repozytorium EDM.

Przechowujesz eDokumenty, czy tylko ich kopie?

Zaletą repozytorium EDM w modelu SaaS jest ograniczenie inwestycji w infrastrukturę. Dzięki tej usłudze Twoja dokumentacja elektroniczna jest przechowywana w chmurze, gdzie masz do niej stały dostęp. Czy zapewnia to każdy dostawca? Gdzie znajdują się kopie, a gdzie oryginały Twoich eDokumentów — w chmurze czy na Twojej infrastrukturze?

Wybierając rozwiązanie KOChM nie ponosisz dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury i nie obciążasz swojego zaplecza informatycznego. To właśnie w chmurze przechowujesz całą dokumentację medyczną, a nie tylko jej kopie. W ten sposób zyskujesz nieograniczony dostęp do swojego repozytorium EDM w każdym miejscu i czasie oraz danych pacjentów w systemie P1.

Kto odpowiada za zgodność z RODO?

Sektor ochrony zdrowia nie istnieje bez danych osobowych. Przychodnie i gabinety lekarskie przetwarzają nie tylko dane osobowe personelu, ale przede wszystkim pacjentów. Zawierają one wiele wrażliwych i poufnych informacji, które muszą podlegać właściwej ochronie. Sprawdź, czy samodzielnie musisz zadbać o ten aspekt, czy jest to po stronie dostawcy.

Usługa eRepozytorium EDM w chmurze zapewnia przychodniom i gabinetom lekarskim pełną zgodność z przepisami RODO. W przeciwieństwie do niektórych dostawców, bierzemy na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą, która nie jest obciążona dodatkowymi opłatami. W ten sposób działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zyskujesz równocześnie 100% gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych.

Czy masz gwarancję ciągłości działania usługi EDM?

Co daje dywersyfikacja źródeł przechowywanych danych? Przede wszystkim bezpieczeństwo i pewność, że w razie trudności lub sytuacji losowej nie zostaną one bezpowrotnie utracone. Dlatego zawsze sprawdzaj, gdzie Twój dostawca przechowuje dokumentację medyczną i czy zapewnia ciągłość działania usługi.

Decydując się na rozwiązania Chmury dla zdrowia zyskujesz gwarancję stałego dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej przechowywanej w eRepozytorium EDM w chmurze. Bierzemy pełną odpowiedzialność za ciągłość działania usługi. Co więcej, dzięki 3 centrom danych możesz mieć pewność, że dokumentacja Twoich pacjentów nie zostanie utracona i zawsze będziesz miał do niej dostęp.