Informacje prawne

Nota prawna

Administratorem danych osobowych naszych Klientów pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu www.chmuradlazdrowia.pl, jest Krajowy Operator Chmury Medycznej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 13. Zgodnie z treścią art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że Administrator wyznaczył Pana Marcina Cwenera na stanowisko inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail [email protected].

Informujemy ponadto, że wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie www.chmuradlazdrowia.pl, przysługują Krajowemu Operatorowi Chmury Medycznej sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopiowanie, wykorzystywanie tekstów i elementów graficznych ze stron serwisu www.chmuradlazdrowia.pl, wymaga pisemnej zgody Krajowego Operatora Chmury Medycznej sp. z o.o. lub podania źródła wykorzystanych informacji.

Polityka prywatności

Krajowy Operator Chmury Medycznej sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane osobowe zostaną pozyskane za pośrednictwem serwisu www.chmuradlazdrowia.pl, że przetwarzane informacje będą wykorzystywane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, naszym celem jest zapewnienie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przekazanych nam danych.

Szczegółowe informacje o sposobach, celach i przysługujących każdej osobie uprawnieniach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności.

Regulamin świadczenia usług przez KOChM sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat świadczonych przez Krajowego Operatora Chmury Medycznej sp. z o.o. usług znajdują się w Regulaminie świadczenia usług.

Pliki do pobrania:

 

Wersje archiwalne regulaminu (wraz z załącznikami)