Formularz zapytania

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Operator Chmury Medycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 13, 02-072 Warszawa (dalej „Spółka” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować: listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 574 81 60. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na konieczności obsługi skierowanych do niego pytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności serwisu.