Impressum

Ten odcisk został zaktualizowany 15 luty 2024.

Właścicielem tej witryny jest:

Krajowy Operator Chmury Medycznej sp. z. o. o.
ul. Adama Branickiego 13
02-072 Warszawa
Polska
Email: 
Numer telefonu: +48 22 574 81 60
VAT ID: 951-25-19-052

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Krajowy Operator Chmury Medycznej sp. z. o. o. :

Jan Butkiewicz, Adam Marczyński

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

0000898941

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.