Nowy wymiar ochrony zdrowia, dzięki wdrożeniu EDM Sanatorium w modelu SaaS.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie

Klient

Lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitacja pacjentów.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie oferuje usługi medyczne w ramach specjalistycznego lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Specjalizuje się w schorzeniach narządu ruchu ,neurologicznych, osteoporozie, kardiologii i reumatologii. Rocznie odwiedza go 4000 pacjentów, którym opiekę zapewnia 147osobowy zespół wykwalifikowanego personelu.

Wdrożenie zapewniło placówce dostęp do atrakcyjnej cenowo usługi, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
Wyzwania

Wdrożenie EDM i zgodność z regulacjami.

Motywatorem do wdrożenia usług chmurowych było dostosowanie się jednostki do wymogów prawa w zakresie tworzenia, przechowywania, indeksowania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Nowe rozwiązanie miało zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa, elastyczność i gwarancję dostępu do danych pacjentów 24/7. Musiało też pozwalać na łatwą integrację z wykorzystywanym w sanatorium oprogramowaniem Betasi Kuracjusz oraz wpisywać się w realizację Polityki Zakupowej Państwa w zakresie rozwoju technologii. Sanatorium zależało także, by nowe rozwiązanie nie ingerowało w infrastrukturę sieci i nie wymagało inwestowania w dodatkowe zasoby do magazynowania i udostępniania e-Dokumentacji. Dlatego za najlepsze do realizacji tego celu władze jednostki uznały EDM Sanatorium – usługę dostarczaną w modelu SaaS przez Krajowego Operatora Chmury Medycznej (KOChM). Projekt był realizowany przy współpracy z firmą Betasi, która odpowiadała za sprawne udostępnienie rozwiązania.

Naszym celem jest cyfryzacja ochrony zdrowia, a także umożliwienie jednostkom oraz ich pacjentom świadczenia e-Usług z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. I nie chodzi tu jedynie o dostęp do danych czy dokumentacji pacjentów, ale również ciągłość działania usługi czy zgodność z regulacjami i przepisami RODO. Nowoczesność, jakość i łatwość wdrożenia rozwiązania EDM Sanatorium w modelu SaaS, skróciło znacznie czas realizacji projektu i pozwoliło jednostce wejść na wyższy poziom świadczenia usług medycznych
powiedział Marcin Płaczek, Dyrektor Operacyjny, KOChM.
Wzdrożenie

Udostępnienie EDM Sanatorium i integracja z platformą P1.

Celem wdrożenia, które rozpoczęło się w październiku 2021 roku było uruchomienie usługi EDM Sanatorium i jej integracja z Platformą P1. oraz usprawnienie procesów wewnętrznych w zakresie niezbędnym do deponowania, indeksowania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Projekt rozpoczął się od wysłania żądania CSR (ang. Certificate Signing Request) i uzyskania plików PEM do zarządzania repozytorium. W kolejnym etapie certyfikaty zostały wygenerowane i wczytane do systemu Kuracjusz, co pozwoliło na raportowanie indeksów EDM. Zespół wdrożeniowy zadbał też o konfigurację stanowisk rejestrujących dokumenty w repozytorium i zweryfikował ich połączenie z rozwiązaniem. Dzięki temu wysłanie pierwszych indeksów EDM nastąpiło w połowie listopada 2021 roku, czyli po zaledwie miesiącu od rozpoczęcia prac projektowych.

W ramach wdrożenia powstało 77 kont dostępu do systemu Kuracjusz współpracującego z Sanatorium EDM dla personelu jednostki, w tym 20 dla lekarzy, 27 dla pielęgniarek i 30 dla rehabilitantów. Dodatkowo usługa została wyposażona w funkcję, pozwalającą na weryfikację uprawnień osoby, która wykonuje zapytanie o dokument, dzięki czemu dane pacjentów nie trafiają w niepowołane ręce.

Projekt obejmował też przeprowadzenie szkoleń dla personelu jednostki z zakresu poprawnej ewidencji danych i dokumentów wykorzystywanych do komunikacji z repozytorium Chmury dla zdrowia. Za jego konfigurację i wdrożenie rozwiązania odpowiadał 2. osobowy zespół specjalistów Betasi, któremu asystował kilkuosobowy dział wsparcia technicznego systemu Kuracjusz.

Kamienie milowe
Etap 1

Wykonanie konfiguracji rozwiązania.

Etap 2

Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników.

Etap 3

Integracja systemu Kuracjusz z usługą EDM.

Zobacz video case study

Kluczowe korzyści

Bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów.

Realizacja projektu pozwoliła na usprawnienie procesów związanych z generowaniem i przechowywaniem dokumentów w postaci PIK HL7 CDA. Wyeliminowała też konieczność ingerencji w infrastrukturę sieci oraz tworzenia dodatkowego zaplecza informatycznego do magazynowania i udostępniania EDM. Cała dokumentacja pacjentów jest obecnie przechowywana w bezpiecznej chmurze, a personel jednostki ma do niej stały i nieograniczony dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wdrożenie zapewniło Sanatorium dostęp do sprawdzonej i atrakcyjnej cenowo usługi, dzięki której jednostka nie ponosi dodatkowych opłat związanych np. z liczbą indeksowanych, przechowywanych, udostępnianych i pobieranych dokumentów, czy zaraportowanych zdarzeń medycznych. Ma do dyspozycji elastyczny pakiet, który może dobierać w zależności od potrzeb i w razie konieczności zmienić ilość miejsca na dane.

Dzięki wdrożeniu usługi Chmury dla Zdrowia SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie podniosło poziom bezpieczeństwa wytworzonej, przechowywanej i udostępnianej dokumentacji medycznej. Zdjęło też z siebie odpowiedzialność za ich ochronę, którą zapewnia KOChM. Zyskało natomiast gwarancję stałego dostępu do swojego repozytorium EDM, a w razie sytuacji awaryjnej nie straci przechowywanych tam dokumentów.

Projekt w liczbach

0

specjalistów odpowiedzialnych za udostepnienie usługi

0

tygodnie trwała realizacja projektu

0

aktywnych kont dostępu

0

indeksowanych dokumentów miesięcznie

0

MB

miejsca na dane

Dedykowana Sanatoriom usługa Chmury dla zdrowia to najwyższa jakość, bezpieczeństwo danych, a przede wszystkim dostępność 24/7. Jej wdrożenie odbyło się bardzo sprawnie i co ważne wyeliminowało konieczność rozwoju własnej infrastruktury czy zatrudnienie dodatkowych pracowników. Dzięki temu możemy skupić cię na świadczeniu wysokiej jakości usług dla pacjentów, które są dla nas priorytetem
Agnieszka Kowalczyk, Dyrektor SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie

Zobacz również

Pobierz PDF