Redukcja kosztów i bezpieczeństwo danych tysięcy pacjentów, dzięki wdrożeniu usługi EDM Chmura dla zdrowia.

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach

Klient

Kompleksowa opieka medyczna pacjentów.

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach to jednostka, która zapewnia dostęp do szerokiego zakresu profesjonalnych świadczeń zdrowotnych, ukierunkowanych na potrzeby i oczekiwania pacjentów. Oferuje kompleksową opiekę medyczną, w tym m.in. badania i porady oraz leczenie szpitalne, które realizuje za pośrednictwem oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych. Atutem jednostki jest jakość usług oraz wysoko wykwalifikowana kadra medyczna.

Usługa zapewnia bezpieczne raportowanie zdarzeń medycznych i zapisywanie dokumentacji medycznej.
Wyzwania

Zwiększenie bezpieczeństwa dokumentacji medycznej.

Szpital Miejski w Gliwicach to wieloletni klient Asseco, który obsługuje pacjentów z Gliwic, powiatu gliwickiego i całego województwa śląskiego. Dla podniesienia ich komfortu zdecydował o wdrożeniu nowego rozwiązania, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentacji medycznej i pozwoli na zwiększenie efektywności procesów wewnętrznych. System miał też pomóc w walce ze skutkami COVID-19, poprzez dostarczenie usługi wspierającej prowadzenie programu Profilaktyka 40+. Celem jednostki było także ułatwienie pracownikom dostępu do danych pacjentów oraz usprawnienie procesu raportowania zdarzeń medycznych. Szpitalowi zależało na uzyskaniu wsparcia w każdym z wymaganych procesów, dlatego skorzystał z oferty Asseco Poland i Krajowego Operatora Chmury Medycznej (KOChM), którzy wdrożyli rozwiązanie EDM Chmura dla zdrowia, oferowane jako usługa w modelu SaaS.

Sprawniej, szybciej i dogodniej dla pacjenta. Tak w wielkim skrócie ma działać usługa EDM Chmura dla zdrowia. Świadczeń medycznych jest coraz więcej, wymagana dokumentacja też staje się coraz obszerniejsza. Musieliśmy zdecydowanie poprawić nasze funkcjonowanie w tym obszarze i wierzę, że dzięki temu rozwiązaniu zarówno medycy, jak i nasi pacjenci dostrzegą pozytywne zmiany
powiedział Przemysław Gliklich, Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.
Wdrożenie

Spełnienie wymagań prawnych i realizacja strategii e-Zdrowia.

Motorem do wdrożenia usług chmurowych przez Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach było przygotowanie się placówki na wyzwania wynikające z regulacji i coraz szerszego zastosowania raportowania zdarzeń medycznych (ZM) oraz indeksowania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), w tym realizacji programu Profilaktyka 40+.

Wdrożenie zostało przeprowadzone w trzech etapach. W pierwszym Asseco dokonało konfiguracji rozwiązania w zakresie obsługi skierowań, zlecania badań oraz rejestracji wyników. Wiązało się to z koniecznością weryfikacji i uzupełnienia istniejących w jednostce słowników, przekodowania ich na wymagane przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) pozycje, a także dodania w systemie danych dotyczących personelu oraz zmiany sposobu rejestrowania wizyt pacjenta.

Wyzwaniem w tym projekcie był zarówno krótki czas wdrożenia, jak i koniczność odtworzenia całej historii wizyt programu Profilaktyka 40+ wprowadzonych przez jednostkę w gabinet.gov.pl w 2021 roku. Dlatego w kolejnym etapie Asseco przeprowadziło integrację systemu szpitala z usługą EDM Chmura dla zdrowia wraz z dostosowaniem procesów do rozszerzonego zakresu raportowania. Zapewniło też pełne wsparcie w zakresie migracji wystawionych wcześniej e-Skierowań. Wymagało to modyfikacji i uzupełnienia w systemie AMMS z uwzględnieniem walidacji danych wymaganych przez CeZ, a także ponownego wygenerowania wyników w systemie laboratorium, eksportu do miejsca docelowego oraz weryfikacji rozliczeń wizyt.

Trzecim, ostatnim już etapem projektu było przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników z zakresu poprawnej ewidencji danych i dokumentów wykorzystywanych do komunikacji z platformą P1.

Bardzo sprawne tempo prac sprawiło, że wdrożenie włącznie z rozliczeniem skierowań zrealizowanych w roku 2021 roku, zakończyło się w styczniu 2022, czyli po 2 miesiącach od rozpoczęcia projektu. Było ono realizowane przez 3-osobowy zespół Asseco, który ściśle współpracował z działem informatyki jednostki, biorącym czynny udział we wdrożeniu.

Kamienie milowe
Etap 1

Konfiguracja rozwiązania.

Etap 2

Integracja z EDM Chmura dla zdrowia.

Etap 3

Rozliczenie wizyt 40+ z 2021 roku

Etap 4

Szkolenia użytkowników

Etap 5

Uruchomienie usługi w pełnym zakresie

Technologia cloud computing, na której opiera się rozwiązanie odpowiada na bieżące wyzwania związane z coraz szerszym zastosowaniem raportowania zdarzeń medycznych oraz indeksowaniem EDM. Zwiększa dostępność do dokumentacji pacjenta wytworzonej w ramach szpitala, a także gwarantuje jej bezpieczeństwo. Wdrażając nowe rozwiązanie staraliśmy się zapewnić naszemu klientowi pełne wsparcie techniczne i merytoryczne na każdym etapie projektu
powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland
Kluczowe korzyści

Udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej w chmurze.

Współpraca ze sprawdzonym dostawcą zapewniła jednostce wzrost poziomu bezpieczeństwa tworzonej, przechowywanej i udostępnianej dokumentacji medycznej. Szpital nie musi się też martwić odpowiedzialnością związaną z RODO w zakresie dokumentacji EDM przetwarzanej w chmurze, ciągłością działania usługi i bezpieczeństwem danych, ponieważ o każdy z tych obszarów dba KOChM (Chmura dla zdrowia).

Wdrożenie EDM w chmurze pozwoliło jednostce na sprawne i bezpieczne gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej,  bez konieczności rozbudowy infrastruktury. Usprawniło procesy raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania i udostępniania EDM. Szpital zyskał też pełne wsparcie Asseco w rozliczaniu skierowań na badania w ramach programu Profilaktyka 40+.

Udostępnienie systemu w modelu SaaS pozwoliło szpitalowi wejść na wyższy poziom świadczenia usług medycznych. Nowoczesne, skalowalne i bezpieczne rozwiązanie zapewniło jednostce sprawne dostosowanie się do przepisów i usprawniło oferowanie nowych usług dla świadczeniobiorców. Z kolei pacjenci zyskali gwarancję bezpieczeństwa swojej dokumentacji medycznej.

Projekt w liczbach

0

miesiące trwało wdrożenie systemu

0

specjalistów Asseco realizujących wdrożenie

0

przeszkolonych pracowników

+

0

zmigrowanych e-Skierowań

+

0

tys.

sprawozdanych zdarzeń medycznych

+

0

tys.

e-Dokumentów przetwarzanych miesięcznie

Dobre i sprawdzone narzędzia informatyczne są obecnie kluczowym elementem budowania cyfrowych usług dla pacjentów i podnoszenia jakości ich obsługi. Z pomocą przychodzą tu rozwiązania chmurowe KOChM, które oprócz wysokiego poziomu bezpieczeństwa zapewniają bardzo korzystne warunki cenowe i eliminują konieczność inwestycji w infrastrukturę. Dzięki wdrożeniu usługi EDM Chmura dla zdrowia Szpital Miejski w Gliwicach dysponuje dziś elastycznym rozwiązaniem, które może rozwijać w zależności od potrzeb. Nie musi się też martwić ciągłością działania usługi, ponieważ o ten i wiele innych aspektów dba KOChM
powiedział Marcin Płaczek, Dyrektor Operacyjny, KOChM

Zobacz również

Pobierz PDF